Anh yêu cầu Huawei phải đáp ứng đủ điều kiện mới có thể tham gia vào mạng 5G