Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, mùa bão năm 2024 bắt đầu