Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão