APEC: TT Biden nói với các doanh nghiệp rằng Hoa Kỳ vẫn đóng ‘vai trò quan trọng’ trong khu vực

Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng Hoa Kỳ vẫn là một ‘cường quốc Thái Bình Dương’ trong khu vực.