Trang Taiwan News ngày 3/8 đưa tin, Apple đã loại bỏ một số lượng lớn trò chơi và ứng dụng khỏi App Store tại Trung Quốc, với gần 30.000 ứng dụng và trò chơi không có giấy phép do yêu cầu của chính phủ Trung Quốc.

Theo Viện nghiên cứu dữ liệu Qima, Apple đã rút 29.800 ứng dụng khỏi phiên bản Trung Quốc của App Store hôm 1/7, gồm hơn 26.000 trò chơi.

Khả năng tất cả các trò chơi được gỡ xuống từ App Store có được giấy phép từ cơ quan quản lý là rất mong manh bởi quá trình nộp đơn tương đối khó khăn và tốn kém đối với các công ty không phải Trung Quốc.

Trước khi gỡ xuống, giới phân tích cho rằng App Store Trung Quốc có khoảng 60.000 trò chơi yêu cầu thanh toán trả trước hoặc tùy chọn mua trong ứng dụng – vốn là các yếu tố yêu cầu cấp lại giấy phép. Ngược lại, chỉ có 43.000 ứng dụng và trò chơi có giấy phép được cấp bởi cơ quan quản lý trong thập kỷ qua, với con số ít hơn 1.600 vào năm ngoái.

Minh Anh tổng hợp

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn