Apple phát hành bản cập nhật bảo mật khẩn cấp cho iPhone sau khi tin tặc khai thác lỗ hổng

Tin tặc đã khai thác các lỗ hổng trong trình duyệt web Safari của Apple và các hệ điều hành của iPhone, iPad, và Mac, dẫn đến việc Apple phải phát hành các bản cập nhật bảo mật.