Apple sẽ xóa vĩnh viễn ảnh trên iPhone vào tháng Bảy: Đây là cách giữ an toàn cho ảnh của quý vị