Argentina bầu ông Javier Milei làm tổng thống, bộ trưởng kinh tế thừa nhận thất bại

Nhà tự do cổ điển Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống Argentina, tuyên bố: ‘Ngày hôm nay, quá trình tái thiết Argentina bắt đầu.’