Argentina: Tổng thống Javier Milei ký sắc lệnh sa thải 5,000 nhân viên chính phủ

Hầu hết các nhân viên chính phủ được tuyển dụng kể từ ngày 01/01 năm nay sẽ không được gia hạn hợp đồng.