Armenia và Azerbaijan đụng độ mạnh, thế giới kêu gọi trở lại bàn đàm phán