Bà Amy Coney Barrett tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tối cao Pháp viện