Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chuẩn bị mãn nhiệm vị trí Đặc khu trưởng Hồng Kông