Bà Fani Willis từng ghé thăm Phó Tổng thống Kamala Harris trước khi ông Trump bị truy tố

Trong một thông tin bất ngờ mới được công bố, hôm 06/03, lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc công khai hồ sơ tiết lộ thông tin bà Fani Willis, Biện lý Quận Fulton, đã tích cực gặp gỡ bà Kamala Harris ngay trước khi tiểu bang Georgia truy tố cựu Tổng thống Trump.

Ghi chép mới này, cùng với nhiều ghi chép khác mà chúng tôi thu thập được đã giúp chúng tôi chắp nối mốc thời gian của các sự kiện cho thấy điều gì thực sự đã diễn ra sau hậu trường.

Xin lưu ý rằng đây không phải một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng cũng khá thú vị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.

🌽DVD Không có nông dân, Không có lương thực:
https://www.epochtv.shop/product-page/no-farmers-no-food-documentary-dvd

Tư liệu trong tập này:

🔵 Ghi chép mới của Tòa Bạch Ốc:
https://ept.ms/3v4EJhe

🔵 Chứng cứ của Tòa Bạch Ốc về ông Wade:
https://ept.ms/3Pd5BTa

🔵 Các mốc thời gian chung:
https://ept.ms/48LvQHc


Quan điểm trong video này là của người chủ trì chương trình và khách mời, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.