Bà Greene và ông Johnson sẽ gặp lại nhau trong bối cảnh chức chủ tịch Hạ viện có nguy cơ bị truất phế

Hôm 06/05, Dân biểu Marjorie Taylor Greene và Chủ tịch Hạ viện đã gặp nhau trong hai giờ tại một cuộc họp kín ở văn phòng của Chủ tịch.