Bà Paski: Tòa Bạch Ốc cảnh báo các cơ quan về khả năng chính phủ đóng cửa