Bà Pelosi đề cập tới khả năng trở thành quyền Tổng thống giữa lúc bầu cử hỗn loạn