Bà Pelosi, ông Schumer trình nghị quyết để ĐDC thông qua gói cứu trợ mà không có sự ủng hộ của ĐCH