Bà Psaki: Tòa Bạch Ốc đã liên lạc các kênh thông tấn về vaccine COVID-19