Bà von der Leyen của EU cảnh báo: Cần ngăn chặn Trung Quốc làm ngập thị trường xe điện

Các chuyên gia tin rằng vấn đề cấu trúc là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và EU.