Ba xu hướng Nghệ thuật Đương đại trong nỗ lực hồi sinh Nghệ thuật Truyền thống