Bắc Bộ xuất hiện gió mùa, mưa lớn tiếp tục tại Trung Bộ