Bắc Kinh bày tỏ tham vọng, thừa nhận các thách thức kinh tế trong Hội nghị Trung ương