Bắc Kinh bí mật thanh trừng những người theo chủ nghĩa Mao trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Trung Cộng