Bắc Kinh đang báo cáo thiếu số ca nhiễm virus Trung Cộng