Bắc Kinh đang đẩy nhanh kế hoạch thay thế đồng US dollar với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới