Bắc Kinh đang trong một tình huống rất khó xử vì bốn đánh giá sai lầm chính về EU