Bắc Kinh đều đặn mở rộng ảnh hưởng toàn cầu trước sự thất thế của Hoa Kỳ