Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế đầu tư ngoại quốc vào sản xuất, các chuyên gia hoài nghi

Trong nỗ lực cứu nền kinh tế đang suy thoái, ĐCSTQ đã dỡ bỏ các hạn chế đối với đầu tư ngoại quốc vào lĩnh vực sản xuất