Bắc Kinh: “Hàn bít cửa” để chống dịch virus corona Vũ Hán