Bắc Kinh không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua quặng sắt của Úc