Thủ tướng Trung Quốc ví nền kinh tế hậu đại dịch nước này như người bệnh nặng, bị Bắc Kinh kiểm duyệt bình luận