Bắc Kinh lên tiếng phản đối Mỹ tương tác với Đài Loan