Bắc Kinh siết chặt quy định ra vào thành phố đối với các khu vực có cửa khẩu đường bộ