Bắc Kinh-Solomon ký hiệp ước cho phép tàu, vũ khí Trung Quốc vào Nam Thái Bình Dương