Bắc Kinh sử dụng AI và các tổ chức đánh bạc để xâm nhập vào Úc

Viện nghiên cứu khuyến nghị thực hiện việc kiểm tra và ban hành các quy định