Bắc Kinh sử dụng chiến thuật ‘độc’, thao túng chính trường Canada