Bắc Kinh tăng cường các hoạt động tạo ảnh hưởng trên Twitter trong nỗ lực thay đổi quan điểm toàn cầu