Bắc Kinh ứng phó với tác động từ rủi ro tài chính của Trung Quốc