Bác sĩ Nga phủ nhận việc ‘lãnh đạo phe đối lập’ bị đầu độc, từ chối cho chuyển viện