Bác sĩ Nhà Trắng xác nhận TT Trump ‘nhiều lần âm tính’