Bãi bồi sông Hồng biến mất do mực nước sông lên nhanh, gần mức báo động 1