BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Cuộc bầu cử năm 2024 sẽ công bằng? Các ứng cử viên tổng thống bình luận