BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Người được TT Biden chọn làm lãnh đạo Ngân hàng Thế giới có quan hệ với công ty Trung Quốc sở hữu TikTok