BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Phá thai là một vấn đề hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử 2024

Các ứng cử viên và cử tri có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.