BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Sự tái sinh của năng lượng hạt nhân? Nỗ lực làm cho năng lượng hạt nhân thời thượng trở lại

Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy đánh giá lại các chính sách hạt nhân