Bạn có đang sử dụng lò sưởi đúng cách? Sau đây là một vài mẹo dành cho bạn