Bản tin TG 02/09: Đạo luật ủng hộ sự sống mạnh mẽ nhất lịch sử Texas

Phân Tích Bình Luận

235 Videos

BẢN TIN TỐI NAY (02/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Thảm họa nhân đạo rình rập ở Afghanistan 2. Taliban hành quyết ca sĩ dân gian nổi tiếng 3. Rút quân khỏi Afghanistan…