Bản tin TG 02/10: Khảo sát – Tâm lý bài Trung của người Nam Hàn cao kỷ lục, tâm lý bài Nhật giảm

Phân Tích Bình Luận

235 Videos

Bản tin ngày 02/10 ------------------------- 1. Ngân hàng Thế giới: Tình trạng nợ của các nước nghèo có thể tồi tệ hơn 2. Hoa Kỳ: Phiên điều trần của binh sĩ chỉ trích quan chức…