Bản tin TG 04/09: Vaccine được chấp thuận đầy đủ chưa có sẵn tại Hoa Kỳ

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

BẢN TIN TỐI NAY (04/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Vaccine được chấp thuận đầy đủ chưa có sẵn tại Hoa Kỳ 2. Florida phạt 5,000 USD đối với doanh nghiệp yêu cầu…