Bản tin TG 06/09: Những người Mỹ mắc kẹt tại Afghanistan hiện đang ra sao?

BẢN TIN TỐI NAY (06/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Những người Mỹ mắc kẹt tại Afghanistan hiện đang ra sao? 2. 17 người thiệt mạng trong màn nổ súng ăn mừng của…